بوسه

من هرزه نیستم

اگر پشت شمشادها،گذاشتم مرا ببوسی

خواستم بدانی

آنقدر دوست داشتنت قوی بود

که از تمام اعتقاداتم گذشتم

و تو پشت سرم به همه گفتی:

چقدر هرزه بود،تنش میخارید

دیگر با هیچ بره ای دوست نخواهم شد،همه ی بره ها روزی گرگ خواهند شد.......

/ 0 نظر / 10 بازدید