بی معرفت.......

جسد آن که میگفت بی تو میمیرد را پیدا کردند!!!!!!!!!

در آغوش دیگری جان داده بود.............................

/ 1 نظر / 10 بازدید
خودم

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم .................. آپم دوس داشتی یه سر بزن ونظرتو بگو موفق باشی