کاشکیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ،به جای اینکه بپرسه چته؟چی شده؟بغلت کنه و بگه گریه کن.................

/ 1 نظر / 8 بازدید
kazhal

عین گلبرگ که که در لرزش باد راه را طی می کرد تو که از جنس کبوتر هستی مانع ها را بردار . . . ! - - - کژال-روستای دلم