بیا باهم بازی کنیم...............

هی لعنتی، بیا باهم بازی کنیم،

تو بسته های سیگارم رو بشمار

من هم شماره های غریبه ی گوشیت را!!!!!!!

/ 2 نظر / 9 بازدید

http://afzali2014.persianblog.ir/ وب خوفی داری به منم سر بزن

s@eed

عادت ما آدم هاست سیگار هم کامش را که داد زیر پا له اش می کنیم به منم بسر